Липса на време и отслабване
Знаете ли колко време е пътят ви до училище, университет, работа? Колко време пътувате в автобус? Колко време е необходимо за сутрешния ви тоалет? А за вечерния? Знаете ли колко време закусвате, обядвате, вечеряте? Колко минути прекарвате пред телевизора и компютъра? Не знаете? Тогава опитайте се да го опишете […]