Вредата от телевизията

Телевизията е едно от популярните съвременни средства за информация и в известна степен допринася за повишаване на образователното равнище и разширяване кръгозора на зрителите.

Вредата от телевизията

Продължителното и безразборно гледане на телевизията е доказано нездравословно, тъй като претрупва с дразнители човешкият организъм, особено централната нервна система и сърдечно-съдовата система.

Различаваме зрителни, слухови и психични дразнители

Зрителните дразнители натоварват участъците от централната ни нервна система, които са заети с преработката на информацията. Съществена грешка е телевизорът да се използва като единствен източник на светлина, а гледането му да става от разстояние по-малко от препоръчваните 3-4 метра.

Слуховите дразнители, които при телевизията са между 40 и 85 децибела, влияят върху стомашно-чревния тракт, върху кръвното налягане и, разбира се, допринасят значително за появата на нарушенията в съня. Дори само след едночасово гледане на телевизия вече настъпват разстройства в стомашно-чревния тракт, причинени от намаляване на стомашната секреция.

Продължителното гледане на телевизия претрупва с дразнители централната нервна система и сърдечно-съдовата система. То е пречка за изграждане на така важните социални и емоционални отношения в семейството. Това често води до напрежения и дори сериозни конфликти.

Изводът е, че трябва да подбираме внимателно телевизионните предавания, които гледаме, и да се стараем да не оставаме прекалено дълго пред телевизора. Особено голяма е отговорността на родителите, които трябва да подбират подходящи по съдържание и продължителност телевизионни предавания за децата.

За щастие достатъчно е да изключим своевременно телевизорът, за да премахнем неблагоприятното му въздействие върху здравето!