Мисли на Петър Димков

Причините за заболяванията въпреки големите открития на науката и по-специално на биологията и на медицината през последните десетилетия се коренят в голяма степен и в отклонението от природата - извора на здравето. За да запазим здравето и младостта си и да живеем дълго, трябва да променим навиците си, като изкореняваме лошите и придобиваме добри.

Младост и здраве

Научете се да бъдете весели, радостни и гледайте весело на живота.

Научете се да се смеете. Искреният от все сърце смях е по-добър от всяко лекарство.

Научете се да си гледате работата сериозно и прилежно.

Научете се да разказвате приказки. Добре разказана приказка е слънчев лъч в стаята на болник.

Научете се на изкуството да говорите винаги окуражително и ободрително.

Научете се да отбягвате думи, забележки и шеги, които, макар и под скрита форма, накърняват, огорчават другите и внасят разделение и отчуждение.

Научете се да пазите своите грижи за себе си.

Научете се правилно да използвате добрата храна, чистия въздух, животворното слънце, майката природа, добротата и труда, които са неразделни приятели и фактори на здравето, радостта и дълголетието.

Живей и не пречи на другите да живеят - това е половината истина за достоен живот. Другата: помагай и на другите да живеят!