Упражнения за деца

Най-сигурното средство да накараме децата да играят гимнастика у дома е личния пример. Ето някои упражнения, които могат да се изпълняват от майката и детето.

Всички упражнения се изпълняват 2 серии х 8 пъти. Упражненията отнемат само 12 минути.

Дишането не се задържа. Накрая ходейки, правете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, повдигайки и отпускайки ръцете.

Изпълнявайте упражненията с подходяща ритмична музика.

гимнастика за деца

1. Основен стоеж. Половин минута леко тичане на място.

2. На 1 се повдигаме на пръсти с ръце напред, главата навеждаме напред, между ръцете. На 2 се връщаме в изходно положение. На 3 повдигаме ръцете горе и навеждаме главата назад. На 4 - изходно положение (изправени).

3. На 1 се повдигаме на пръсти и ръце встрани, като извиваме главата вляво, поглед към лявата ръка. На 2 се връщаме в изходно положение. На 3-4 същото, но с поглед към дясната ръка.

4. На 1 повдигаме левия крак към корема, свит в коляното, пляскаме с ръце над главата. На 2 - изходно положение. На 3-4 същото, но с десния крак.

5. Разкрачен стоеж, ръцете горе. На 1 се навеждаме надолу и пляскаме с ръце под левия крак. На 2 се изправяме горе и пляскаме с ръце над главата (погледът е горе в ръцете). На 3-4 същото, но с пляскане под десния крак.

6. Разкрачена опора. На 1 се повдигаме на пръсти (без да се свиват коленете). На 2 стъпваме на целите стъпала.

7. Седеж, ръцете на тила. На 1 подвигаме левия крак към десния лакът с извивка на тялото. На 2 - изходно положение. На 3-4 същото, но с десния крак към левия лакът.

8. Лег, ръцете покрай тялото, краката свити. На 1 повдигаме левия крак и таза нагоре. На 2 се връщаме в изходно положение. На 3-4 същото с повдигане на десния крак.

9. Дясна странична лакътна опора върху дясната страна. На 1 повдигаме левия крак нагоре. На 2 свиваме крака към корема. На 3 обтягаме крака нагоре. На 4 връщаме левия крак до десния. Същото се прави и с другия крак.

10. Основен стоеж. На 1 подскок до разкрачен стоеж и пляскаме с ръцете над главата. На 2 с подскок прибираме ръцете до тялото.