Упражнения за красива походка

Походката на жената трябва да бъде изящна. Това е нещо, което се създава, възпитава. За красивата походка е нужно: правилна стойка, ангажиране на тазобедрените стави, ставите на коленете, глезените и стъпалата и непринудено съчетани движения. Красивата походка е стабилна, лека и пружинираща. Овладяването ѝ става не само в процеса на самото ходене, а и със специални упражнения.

Комплексът от упражнения, който ви предлагаме, осигурява еластичност на глезенните стави, засилва мускулите на стъпалата, подбедрениците, бедрата. Препоръчваме ви да изпълнявате упражненията боси.

Упражнение 1

Опрете се на стената или на стол в поза стоеж с плътно събрани пети и разтворени пръсти встрани. Изнесете десния крак с плъзгане встрани и обтегнете стъпалото така, че само с пръсти да докоснете пода. С плъзгане върнете крака в изходно положение и изпълнете упражнението с левия крак. Упражнението се прави по 6-8 пъти за всеки крак.

Упражнение 2

Красива походка

От същото изходно положение изнесете крака напред, по същия начин с плъзгане и прибиране. 6-8 пъти.

Упражнение 3

По същият начин, но този път изнасяме крака назад. Броят на упражненията е същият.

Упражнение 4

Полуклекнете, коленете да сочат встрани. Със силен натиск към пода обтегнете краката и се изправете в стоеж. Не повдигайте петите. Изпълнете 8-10 пъти.

Упражнение 5

Клекнете, коленете да сочат встрани. Отделете петите от пода. При изправяне минете през полуклек с поставяне на петите и натиск 6-8 пъти.

Упражнение 6

Опрете се само с една ръка и заемете стоеж, а другата ръка свободно отпуснете. С последователно свиване на краката пренасяйте тежестта върху пръстите ту на единия, ту на другия крак, колкото пъти желаете.

Упражнение 7

Движете се с леки пружиниращи стъпки, като поставяте стъпалото на пода, обърнато навън. Старайте се да стъпвате без излишно напрежение. Направете няколко обиколки в стаята.

Упражнение 8

Ходете по същия начин, като обтягате опорния крак; след пружинирането на пръстите лек повдигате другия крак.

Упражнение 9

Движете се леко с ръце, сложени на хълбоците, и бавно повдигайте назад свободния от опората крак.

Упражнение 10

Ходете пружинирайки, като обтягате опорния крак на пръсти след пружинирането и повдигането на другия свит крак и правете свободно напречни махове с ръцете.

Упражнение 11

От стоеж с леко разтворени стъпала навън, като се опирате на едната ръка, повдигнете другата ръка встрани и се изправете на пръсти. Направете упражнението 5-6 пъти, след това се обърнете и се опрете на другата ръка.

Упражнение 12

От същото изходно положение, с повдигане на ръката встрани, заемете полуклек на опорния крак, а другия изнесете напред с плъзгане. Обърнете се и направете същото упражнение с другия крак - по 4-5 пъти за всяка страна.

Следете постовете ни и в страницата на Dieti.net в Facebook. Там споделяме последните статии и още много мотивиращи мисли, снимки, видео упражнения, които да ви вдъхновяват и помагат по пътя към стройната фигура!