Малка почивка в службата

Ако работата ви задължава да седите по 8 часа зад бюрото, необходимо е да намерите 5 минути за отдих и лесна гимнастика. Тя ще намали напрежението, ще раздвижи мускулите на врата, раменете, краката и ще се почувствате отпочинали.

Малка гимнастика

1. Седнете с ръце, сключени на тила, като държите лактите разтворени навън. Навеждайте глава назад, без да разтваряте ръце. Повторете няколко пъти.

2. Захванете пръстите на едната ръка с пръстите на другата на височината на гърдите, като държите лактите успоредно. Теглете силно в противоположни посоки, без да разпускате пръстите, в продължение на няколко минути.

3. Вземете във всяка ръка по една средно голяма книга, повдигайте последователно ту едната, ту другата ръка, без да ги сгъвате в лакътя.

4. Седнете и поставете една книга между коленете. Повдигайте бавно краката до хоризонтално положение и задръжте за няколко секунди. Повторете няколко пъти.

5. Ръцете са изпънати напред. Кръстосвайте ги като ножица, захванете, без да ги сгъвате в лактите.